Data Skydd & Cookie Policy

Data som samlats in från besökare ( "besökare" eller "du") som tar del av information, innehåll eller tjänster som publiceras eller erbjuds på denna webbplats behandlas av Asendia ledningen SAS (Frankrike) ( "Asendia", "vi" eller "oss") båda leverantör av denna webbplats och tjänsteleverantören. Ovannämnda information, innehåll eller tjänster kommer att hänvisas till nedan som "Digital Närvaro" av Asendia. Mer information om Asendia hantering SAS är tillgängliga på Om Asendia [länk].

Skydd av dina personuppgifter är av stor betydelse för oss. Vi hanterar därför dina personuppgifter rutinmässigt på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med tillämpliga lagstadgade dataskydd och postlag.

Denna dataskyddspolicy innehåller information om våra bearbetningsmetoder av data. Vi förklarar vilka uppgifter som kommer att behandlas av oss när du använder denna webbplats.

1. Vem är äger den insamlade uppgifterna?

Ägaren av de insamlade uppgifterna är Asendia SAS, med ett aktiekapital på 1.000 €, 752.460.170 RCS Paris, adress Cristal Tower, 7 Quai André Citroën, 75015 Paris, Frankrike.

2. Vilka uppgifter samlar vi in?

I princip kan vår digitala närvaro användas utan att lämna några personuppgifter. Som är "common practice" med många webbplatser, vissa uppgifter såsom IP-adresser och annan information om användning, samlas automatiskt och analyseras och bearbetas anonymt genom vårt webbanalys program. Genom att använda vår digitala närvaro samtycker du till insamling, användning och utlämnande av dessa uppgifter i enlighet med villkoren i denna dataskyddspolicy.

2.1 Automatisk loggning / Användare specifika och tekniska data

Våra webbservrar loggar automatiskt varje besök i en tillfällig loggfil. Användarspecifika data (t.ex. IP-adress / eller enhets data i webbläsaren som används för identifierings / eller mängden data som överförs, namnet på Internet Service leverantör, datum och tid) och tekniska data (såsom namn och webbadressen för den nationella webbsida när webbplatsen nås via en länk och dessutom är söktermen om det nås via en sökmotor) loggas och analyseras anonymt. Först och främst behövs denna datan för att möjliggöra användningen av vårt innehåll (anslutning set-up), och används också för systemrelaterade ändamål, såsom teknisk administration och systemsäkerhet.

Vi använder inte dina uppgifter för något annat ändamål, om du inte har gett ditt samtycke till ytterligare databehandling vid användning av vissa tjänster.

2.2 Ytterligare databehandling / personuppgifter

I vissa fall, för att använda delar av våra onlinetjänster, måste du fylla i personuppgifter (med eller utan inloggning). Personuppgifter är information om personliga eller faktiska egenskaper hos en fysisk person. Detta inkluderar information som ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, sysselsättning och jobbtitel. Vi behandlar endast personuppgifter när du väljer att skicka det till oss; till exempel, genom att fylla i ett webbformulär, som en del av en registrering, beställningsformulär, undersökning, tävling, uppfyllande av kontrakt, begäran om upplysningar eller skicka ett meddelande till oss via kontaktformulär.

I dessa fall kommer vi bara be dig att lämna personuppgifter vi behöver för att utföra de tjänster vi tillhandahåller. Den information du ger oss kommer att registreras i vårt IT-system.

3. Hur använder vi din data?

Samla in data hjälper oss att utveckla och förbättra vår digitala närvaro, optimera vårt utbud av tjänster och svara på dina önskemål. Vi kan komma att använda de uppgifter vi samlar in om dig för följande ändamål:

  1. att aktivera användning av den digitala närvaro;
  2. för interna, systemrelaterade ändamål, såsom teknisk administration och systemsäkerhet;
  3. för statistiska ändamål, för att göra det möjligt för oss att skräddarsy den digitala närvaro genom den anonyma analysen av allmänna användarnas beteende (se avsnitt 4.3 nedan);
  4. att tillhandahålla onlinetjänster och avtals-kompatibel bearbetning av dessa tjänster.

När du har gett ditt uttryckliga samtycke eller - om så föreskrivs av lagbestämmelser - inte har visat en invändning, kan vi också använda dessa data i marknadsföringssyfte.

4. Cookie Policy

4.1 Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som innehåller data för en teknisk session och gör det möjligt för oss att lagra information om din dator och / eller för hela din användning av sajten. Cookies hjälper oss att se hur ofta våra webbsidor nås liksom antalet användare. Cookies gör det också möjligt för oss att skräddarsy den digitala närvaro till dina intressen och för att förbättra funktionalitet.

Vi använder "session cookies" och "permanenta cookies". "Session cookies" lagras endast under ditt besök på en av sidorna. "Persistent cookies" lagras för att behålla information om besökare som upprepade gånger besöker en av sidorna på vår webbplats. Vi använder cookies för att kunna erbjuda dig optimala användarupplevelser, komma ihåg dina preferenser och inställningar och presentera dig olika webbsidor och nytt innehållet under upprepad användning.

4.2 Hur använder vi cookies?

Vår webbserver placerar cookies i datorns minne och / eller på enheten. Dessa cookies tillåter oss en anonym analys av de allmäna användarnas beteende, baserat på antalet besökare, i syfte att optimera vår digitala närvaro.

Du kan även använda vår digitala närvaro utan cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies som standard. Du kan förhindra att spara cookies, eller få en varning från webbläsaren innan en cookie sparas, genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Mer information om dessa funktioner kan hittas i hjälpmenyn i din webbläsare. Icke-webbläsarbaserade lösningar erbjuder inte denna möjlighet. Det kan vara så att din användning av vissa funktioner eller delar av vår digitala närvaro kommer att begränsas eller blockeras om du förhindra användningen av cookies.

4.3 Web analytics services

Vi använder olika webbanalystjänster, t.ex. Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. webbanalystjänster använder cookies (se avsnitt 4.1), som utvärderar användning av digitalt innehåll på för att få webbplats trafikinformation, förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där. Du kan förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare (se avsnitt 4.2). Datainsamling och lagring kan återkallas när som helst med framtida verkan. För mer information, se Google Analytics sekretesspolicy.

4.4 Tredjeparts cookies

Vi använder dela-knappar på våra webbplatser för att göra det möjligt för besökare att dela innehåll via sociala nätverk. När du klickar på en dela-knapp, kan en cookie placeras i datorns minne och / eller device av webbservern för det sociala nätverk som du har valt att dela innehåll genom. Vi kontrollerar inte användningen av eller har tillgång till dessa cookies. För mer information, bör du hänvisa till relevant tredje part hemsida.

4.5 Cookies från tredje part i inbäddat innehåll

När du besöker sidor våra webbplatser med inbäddat innehåll från YouTube (eller liknande video-sharing leverantörer) kan webbservern av dessa webbplatser placera sina cookies i datorns minne och / eller på enheten. Dessa cookies är inte relaterade till Asendia och vi kontrollera inte användningen av eller har tillgång till dessa cookies. För mer information, bör du hänvisa till den aktuella video-sharing leverantörens webbplats.

5. Kommer vi att dela data med någon annan?

De personuppgifter som behandlas är överföras inte till tredje part eller på annat sätt utan ditt uttryckliga medgivande. Men vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidarebefordra dessa data till andra företag inom Asendia Group.

Vi kommer inte att behålla din information under en längre tid än nödvändigt och det kommer att förbli konfidentiella. Men vi förbehåller oss uttryckligen rätten att överföra personuppgifter till statliga institutioner och myndigheter samt till privatpersoner med rätt därtill baserat på lagbestämmelser, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut, samt att överföra personuppgifter till statliga institutioner för de syften vidta rättsliga åtgärder eller åtal ska våra skyddade rättigheter ifrågasättas.

6. Dina rättigheter

6.1. Rätt till åtkomst och information

För eventuella frågor om behandlingen av dina uppgifter, kontakta oss på följande adress: Asendia hantering SAS, Branch Bern, Nordring 8, 3030 Bern, Schweiz eller digitalmedia@asendia.com.

Om du vill kontakta oss via e-post, observera att e-post kommer att vara i en okrypterad form och kommer därför att vara mottagliga för säkerhetsrisker vanligtvis förknippas med e-post.

6.2. Ändring, blockering och radering / återkallande av samtycke

Om du vill att någon data ska ändras, blockeras eller raderas, ansök tillsammans med en kopia av ditt pass eller ID till följande adress: Asendia hantering SAS, Branch Bern, Nordring 8, 3030 Bern, Schweiz eller digitalmedia@asendia.com . Om radering av data som inte är tillåten för lagstadgade eller avtalsmässiga skäl eller av kommersiella eller skattelagstiftningen, särskilt genom lagstadgade lagringsperioder, uppgifterna kommer att blockeras i stället för bort.

7. Hur säker är dina data?

Den data vi samlar in och spara behandlas konfidentiellt och med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder, skyddade från förlust eller manipulation samt från obehörig åtkomst av tredje part.

I vissa fall, utbyts information mellan din dator och / eller enhet som hos oss är krypterad under överföringen. Vi accepterar inte ansvar för obehörig åtkomst eller förlust eller personuppgifter som är utanför vår kontroll.

Vår digitala närvaro kan innehålla länkar till andra digitala lösningar som ligger utanför vår kontroll och som inte omfattas av vår dataskyddspolicy. Om du öppnar andra digitala lösningar med hjälp av länkarna kan operatörerna av dessa digitala lösningar samla in uppgifter från dig som kommer att användas av dem i enlighet med deras integritetspolicy, som kan skilja sig från vår.

8. Ändringar av dataskydds policy

Förändringar av denna dataskyddspolicy kan krävas, till exempel på grund av den pågående utvecklingen av vår digitala närvaro eller som en följd av förändringar i lagstiftningen. Asendia förbehåller sig därför rätten att ändra Protection Policy Data, med verkan från en tidpunkt i framtiden. Följaktligen rekommenderar vi att du åter läsa denna dataskyddspolicy på en regelbunden basis. Denna dataskyddspolicy uppdaterades senast den: 2016/11/08