Expert Direct Mail

Dra nytta av vår expertrådgivning när du riktar dig mot kunder internationellt.

Expert Direct Mail är speciellt utformad för globala utskick som är portooptimerade för specifikt destinationsland. Det är den mest kostnadseffektiva lösningen för distribution för material inom direktmarknadsföring, detta inkluderar kataloger, broschyrer, kundgåvor och annan reklam.

Vi erbjuder olika alternativ av förberedelser och leveransalternativ där det ingår att skapa en lokal känsla - perfekt för dina globala marknadskampanjer.

Fördelar

  • Oslagbara kostnadsbesparingar i kombination med flexibilitet och snabbhet som passar ditt företags behov
  • Ett brett utbud av förberedelser och leveransalternativ där vi ger dina utskick lokalt utseende och känsla för att förbättra effekten av dina globala marknadsföringskampanjer.
  • Förberedelse och sortering av dina massutskick för att hålla kostnaderna nere
  • Väldigt förmånliga tjänster till Schweiz och Frankrike

Vilken tjänst passar dig bäst?

Easy Direct Mail Expert Direct Mail
Nödvändig expertis för förberedelser låg låg-hög
Budget Ja Ja
Priority Ja Ja
Oadresserade försändelser Ja
Tidskritisk post Ja

Vårt utbud av tjänster gör internationell direktreklam enkelt och tillförlitligt genom att stödja dig med produktion, förberedelse och internationell leverans.

Begär offert

Relaterade produkter

Destination
Bransch
Placeholder