Asendia uses cookies to be able to provide you with the best possible service. If you continue to surf on the page, you consent to the use of cookies.

I consent.

Direct Mail


Få ut mer av din direct marketing

Vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av dina direct marketing-aktiviteter och därför har vi utvecklat våra internationella Direct Mail-tjänster som ger dig bästa support och kunskap så att du kan nå dina mål och leverera rätt respons.

Med direktreklamprodukterna Easy Direct Mail och Expert Direct Mail kan du genomföra effektiva och prisvärda direktreklamkampanjer internationellt, oavsett var dina kunder är.

Effektiva processer och konkurrenskraftiga priser

Oavsett om du skickar en eller två internationella direktreklamförsändelser per år eller om du skickar många, så optimerar, förbereder och distribuerar vi dem åt dig. Kombinera detta med konkurrenskraftiga portopriser till de flesta viktiga destinationer och vi garanterar att dina direktreklamkampanjer når dina målgrupper kostnadseffektivt och tillförlitligt.


Vilken service passar er bäst?
international-direct-mail-services-table

 

 
’Easy Direct Mail’ och ‘Expert Direct Mail’ hjälper dig att optimera dina  resultat och har utvecklats för att passa behoven hos de flesta företag:

Det här är lösningen för dig som vill distribuera internationella direktreklamkampanjer med enkla förberedelser och enkel sortering.


Expert Direct Mail är en tjänst anpassad för företag som vill erbjuda en hög nivå av postförberedelser, som har den kunskap som behövs för att göra det och som vill använda sig av de mest kostnadseffektiva lösningarna.

X

Back to Top