Asendia uses cookies to be able to provide you with the best possible service. If you continue to surf on the page, you consent to the use of cookies.

I consent.

Postlösningar, transport logistik och försändelse

Leverans av varuförsändelser över hela världen. Vi erbjuder premiumlösningar med allt från ingen spårning alls till fullständig spårning med olika tillval, som t.ex. leverans till utlämningsställe, förbetalda returalternativ, leveransmeddelanden, försäkring m.m.

Internationell affärskorrespondens. Du väljer mellan daglig eller periodisk postleverans, vanligen planerad i förväg och i stora volymer. Vi garanterar tillförlitlighet och uppföljning i form av leveransverifiering.

 

X

Distribution av internationell direktreklam. Vi erbjuder optimala lösningar för direktmarknadsföring över gränserna anpassade efter dina krav. Extratjänster garanterar effektiviteten i dina direktmarknadsföringskampanjer och maximerar investeringsavkastningen.

Dagstidningar, tidskrifter och företagspublikationer. Vi tillhandahåller idealiska lösningar för publicister, från prenumeranthantering till internationell leverans av deras publikationer till läsare, tidningskiosker och andra försäljningspunkter.

X

 .......................................................................