Asendia uses cookies to be able to provide you with the best possible service. If you continue to surf on the page, you consent to the use of cookies.

I consent.

Hållbarhet och Miljöpåverkan

Hållbarhet är en av Asendias högsta prioriteter och det är något vi vill bli riktigt duktiga på. 

Hållbarhet är inte bara ett måste i logistiksektorn idag, det är en del av vårt DNA, en del av vårt arv från våra moderföretag La Poste och Swiss Post.

Dessutom är hållbarhet helt kompatibelt med våra värderingar:

 • Pålitlighet: vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan
 • Vänlighet: hjälpa våra kunder att uppnå hållbarhetsmål genom att dela med oss av vår kunskap och expertis
 • Enkel användning: stötta och ge råd åt våra kunder genom tjänster och rådgivning

Vår framgång är kopplad till hållbar verksamhet och Asendia strävar efter att vara ett föredöme på detta område.
 

field_title
Viktigaste punkter i Asendias hållbarhetsrapport

Hitta mer information om våra hållbarhetsåtgärder (in English)


I logistiksektorn är det viktigt att kunna agera smart för att få en hållbar verksamhet. Att transportera varor är ofrånkomligen en aktivitet som orsakar utsläpp, vilket gör marginalerna små.


Hos Asendia välkomnar vi hållbar affärsverksamhet både som konkurrensfördel på marknaden och som strategi för långsiktig framgång.
 
 

x

 
Asendia och hållbarhet - tre viktiga intressenter


I logistiksektorn är det viktigt att kunna agera smart för att få en hållbar verksamhet. Att transportera varor är ofrånkomligen en aktivitet som orsakar utsläpp, vilket gör marginalerna små. Därför är det absolut nödvändigt att samarbeta på alla plan för att uppnå miljömålen. På Asendia strävar vi efter ständig förbättring inom och mellan tre huvudintressenter: kunder, anställda och leverantörer.

ANSTÄLLDA: Riktig hållbarhet börjar hos oss själva! Vi har en nyckelroll när det gäller att minska våra koldioxidutsläpp och förbättra vårt miljöarbete. Dessutom vill vi göra Asendia till en utmärkt arbetsplats för alla anställda. Vi vill skapa en berikande arbetsplats och därför är mångfald hos personalen och personlig/professionell utveckling viktig hos oss.

LEVERANTÖRER: Vi strävar efter att göra leveranskedjan grönare. Vi samarbetar med existerande leverantörer för att utbyta kunskaper och minska miljöpåverkan. Samarbete med leverantörer som bryr sig om hållbarhet har en positiv effekt på vår egen påverkan. Hållbarhet kommer vara en avgörande faktor vid framtida förhandlingar om köpeavtal.

KUNDER: våra kunder kommer att ha möjlighet att gemensamt med Asendia arbeta fram hållbara lösningar så att miljöpåverkan minskar över hela logistikkedjan. Vi kommer dela med oss av våra erfarenheter och erbjuda produkter och tjänster som motsvarar kundernas miljökrav.
 

  

Våra verksamhetsmål och grundläggande hållbarhetsplaner


Hos Asendia välkomnar vi hållbar affärsverksamhet både som konkurrensfördel på marknaden och som strategi för långsiktig framgång.
Vår strategi är baserad på formeln mätning, minskning, balans och reflektion, vilket är en del av allt vi gör.

 • Mätning: Vi beräknar koldioxidutsläpp kopplade till transport, energiförbrukning, affärsresor och pendling.

 • Minskning: Att göra vår verksamhet mer energisnål genom att optimera transporter, öka energieffektiviteten, göra ansvarsfulla upphandlingar - det är konkreta handlingar som tillämpas varje dag.

 • Balans: Asendia mäter och minskar direkta och indirekta koldioxidutsläpp. För utsläpp som inte kan minskas har Asendia förpliktigat sig till frivillig klimatkompensation: det är en del av vår service till våra europeiska kunder.

  Från och med juli 2014 är trafik från europeiska kunder CO2-neutral, utan extra kostnad för kunden. I Asien och USA är vi i färd med att utvärdera marknadens behov och föreslagna skräddarsydda lösningar.

 • Reflektion: Bland sina produkter erbjuder Asendia hållbara tjänster som undviker onödiga försändelser och därför minskar koldioxidutsläppen utan att göra avkall på tjänstens kvalitet.
   
field_title
Våra hållbara tjänster

 

Asendia har beslutat att investera i ett projekt för förnybar energi

 

Asendias projekt för CO2-kompensation består av sju vindkraftparker utspridda över tre stater i Indien: Tamil Nadu, Karnataka och Rajasthan.

Sammanlagt är det 113 turbiner på dessa sju platser som bidrar till en årlig produktion på nästan 470 000 MWh förnybar elektricitet till det lokala nätverket. Det motsvarar den årliga strömförbrukningen hos 600 000 indier.

 

    

 
Vindkraftparkerna genererar inte bara renare energi, de ger även en stark social och ekonomisk fördel för lokalsamhällena.

Projektutvecklarna återinvesterar en del av vinsten i lokala initiativ som gynnar utbildning, hälsa, arbete och stöd till bönder. Bland annat innebär detta krav på gratis skolmat, vilket ökar närvaron i skolan, mobila hälsokliniker för familjer och deras djur, förbättring av lokala vägar, utbildning i ekonomi riktad till kvinnor så att de ska kunna starta egen verksamhet och bli ekonomiskt oberoende. Projektet gör konkret nytta i människors vardagsliv.

 

     

 

 

 
Om du har frågor om Asendias hållbarhetspolicy, kontakta sustainabilityasendia.com