Asendia uses cookies to be able to provide you with the best possible service. If you continue to surf on the page, you consent to the use of cookies.

I consent.

Friskrivningsklausul

Viktig rättslig information

Alla som tar fram information som publiceras på Asendias webbplats påWorld Wide Web godkänner följande villkor och förbinder sig att följa netiketten:

Använda Asendias webbplats och copyright

Hela innehållet på Asendias webbplats skyddas av copyright (med ensamrätt). Individuella sidor och delar av Asendias webbplats kan laddas ner eller skrivas ut, förutsatt att varken copyright-märkningen eller andra skyddade namn eller symboler tas bort. Asendia behåller all äganderätt till programvara eller andra data som laddas ner från webbplatsen eller reproduceras på annat sätt. Helt eller delvis reproduktion, överföring (elektroniskt eller på annat sätt), ändringar, länkar eller bruk av Asendias webbplats i offentliga eller kommersiella syften är förbjudet utan föregående skriftligt medgivande från Asendia.

Ägorätt till Asendias webbplats och varumärkesrättigheter

"Asendia" och motsvarande loggor är Asendias registrerade varumärken. Ingen del av Asendia webbplats är utformad så att tillstånd eller rätt att använda en bild, ett registrerat varumärke eller en logotyp beviljas.

Datainsamling

Bruket av våra tjänster online registreras. Det görs för att sammanställa statistik och hjälpa oss få kunskap om våra kunders behov. I vissa fall arbetar vi med tillsammans andra företag som bearbetar uppgifterna utanför Schweiz. Men den registrerade informationen innehåller inga detaljer som gör att slutsatser kan dras om vissa personer. Endast i undantagsfall med allvarligt missbruk ber myndigheterna operatörerna på datacentralen att tilldela en IP-adress till personen i fråga. Tillräcklig hänsyn ska dock tas till schweiziska dataskyddslagar när dessa företag väljs och de tekniska och organisatoriska åtgärderna definieras.

Inget erbjudande

Informationen och uttalandena som publiceras på Asendias webbplats utgör varken ett erbjudande, en inbjudan eller en rekommendation att köpa eller sälja produkter eller tjänster eller ägna sig åt andra transaktioner. All information på Asendia webbplats är av beskrivande typ.

Ingen garanti

Trots att Asendia utövar maximal noggrannhet för att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt vid tiden för offentliggörandet, ges inga garantier och inget ansvar tas för uppgifternas korrekthet, tillförlitlighet eller fullständighet. Informationen och vyerna som visas på Asendias webbplats kan ändras när som helst utan förvarning.

No guarantee

Ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, ges för exaktheten i informationen och vyerna som publiceras på Asendias webbplats. Asendia tar inget ansvar och ger ingen garanti för att funktionerna på Asendia webbplats inte kommer att avbrytas eller är felfria, att fel kommer att rättas eller Asendias webbplatsen och tillhörande servrar är fria från virus eller skadliga komponenter.

Friskrivningsklausul

Asendia ansvarar inte på något sätt för skada (inklusive vårdslöshet) eller efterföljande skador orsakade av tillgång till eller användning av delar av Asendias webbplats (eller avsaknad av tillgång eller användning).

Länkar till andra webbplatser

Asendia testar inte webbplatserna som kopplas till Asendias webbplats och ansvarar inte för innehållet eller för produkter, tjänster eller andra erbjudanden som ingår.