Asendia erbjuder kraftfull distribution för nordisk e-handel till Europa

24 september, 2014

E-handeln kommer att öka dramatiskt de närmaste åren. Nu öppnas ett kraftfullt transport- och distributionsnät i Europa för nordiska e-handlare. Bakom denna möjlighet står Asendia som ägs av de nationella postföretagen Swiss Post och franska La Poste. Den nordiska TA-plattformen CONSIGNOR från EDI-Soft ger handlarna full spårning av sina försändelser i hela Europa.

Framstår som lokal handel

”Försändelser från nordiska företag kan om man vill förses med franskt och schweiziskt utseende. Fördelen med det är att slutkunden i dessa länder får varan levererad med en lösning de är väl förtrogna med. Det ger konsumenten en upplevelse av trygghet, ” säger Asendias nordiska direktör Thomas Sjölin.

Full spårning på försändelserna

Naturligtvis erbjuder Asendia full spårbarhet på sina tjänster. Beroende på behov kan spårning fås till mottagande landsgräns s.k. ”country tracked” eller den traditionella ”fully tracked”. Nytt i Asendias erbjudande är att det nu även kan kombineras med försändelser producerade i de postala systemen. ”Vi vet att detta är en stor fördel för exempelvis nordiska e-handlare som vill sälja sina varor på den europeiska marknaden. Nu kan även postala försändelser spåras och kunderna kan välja om de vill ha spårning till gränsen till det aktuella landet, eller hela vägen fram till mottagaren, ” fortsätter Sjölin.

Asendia har tagit hjälp på IT-sidan av CONSIGNOR som transportadministrativt system för sina nordiska kunder. Det innebär att nordiska e-handlare kan skicka och spåra försändelser direkt till sina europeiska kunder.

Vd Mattias Gredenhag i EDI-Soft Sverige AB som har förhandlat fram avtalet med Asendia håller med: ”Asendias kunder är stora e-handelsföretag som vill skicka paket och brev direkt till sina europeiska kunder. Att vi nu har byggt in fullt stöd för Asendia öppnar upp ett kraftfullt transport- och distributions i Europa för alla företag som använder CONSIGNOR.”

Verktyg för ökad e-handel

”Alla trendanalyser och prognoser är entydiga i att e-handeln kommer att fortsätta öka. Och den kommer att öka kraftigt! För att nordiska företag ska hänga med i utvecklingen är det viktigt att de har tillgång till rätt verktyg. Ett sådant verktyg får de nu från Asendia och EDI-Soft,” säger Gredenhag.

Undersökningar visar att 80 procent av volymerna som säljs genom e-handel väger under 2 kg. Det gör att dessa volymer lämpar sig väl för de postala systemen. Försändelserna skickas alltid med flyg vilket säkerställer en snabb leverans,” säger Thomas Sjölin.

Kraftfullt distributionsnät

Asendia ägs av de nationella postföretagen Swiss Post och franska La Poste. Det ger Asendia tillgång till snabba och kraftfulla distributionsnät. Samarbetsavtal med andra postföretag i Europa säkrar distributionen i hela området.

EDI-Soft är nordens ledande företag inom transportadministrativa lösningar. I deras plattform CONSIGNOR genereras alla nödvändiga frakthandlingar, samt gör alla paket spårbara, såväl för avsändaren som mottagaren.

Både EDI-Soft och Asendia är representerade i alla de nordiska länderna, något som bidragit till ett bra samarbete.