Hållbarhet – högsta prioritet hos Asendia

01 januari, 2015
cyklist_i_naturen.jpg

Asendia – ett joint venture mellan La Poste och Swiss Post – har förstärkt sitt engagemang för hållbarhet genom att förpliktiga sig till klimatkompensation, vilket innebär stöd åt förnybara energiprojekt i Indien. Detta viktiga steg är i linje med Asendias mål och långsiktiga vision att uppnå miljö- och företagsmässig hållbarhet.

Asendia definierar hållbarhet som en topprioritet och ett strategiskt mål. Joint venture-företaget ägnar mycket tid och energi åt att utveckla hållbara affärsverksamheter både som en differentiator på marknaden och som en strategi för långsiktig, marknadsledande framgång. Asendias hållbarhetspolitik vilar på fyra pelare med målet att mäta, minska och kompensera för de kvarvarande koldioxidutsläppen och samtidigt ge råd åt kunderna att göra detsamma. Vissa av åtgärderna för att minska koldioxidutsläpp har redan genomförts, däribland optimering av rutter i Asendias nätverk genom att avlägsna ineffektiva länkar. Asendia främjar även användningen av energieffektiva ljuskällor och energisnål utrustning i kontor och på olika platser och erbjuder även diverse sociala och professionella initiativ för sina anställda.

Asendia investerar i ett projekt för förnybar energi

Idag har hållbarhetsåtgärder blivit en grundläggande angelägenhet för logistikbranschen. Som ansvarsfull aktör har Asendia därmed förpliktigat sig till klimatkompensation för de utsläpp som inte kan minskas. Åtagandet stöder sju vindkraftparker som ligger i de tre indiska delstaterna Tamil Nadu, Karnataka och Rajasthan. Sammanlagt genererar 113 vindkraftverk årligen en produktion på ungefär 470 000 MWh av förnybar elektricitet. Det motsvarar en årlig konsumtion för 600 000 personer och gör att Asendia kan kompensera mer än 41 000 teq CO2 per år.

Vindkraftparkerna genererar inte bara renare energi, de ger även en stark social och ekonomisk fördel för lokalsamhällena. Projektutvecklaren återinvesterar en del av vinsten i lokala initiativ för att finansiera projekt för utbildning, hälsa och för att skapa arbeten. Projektet verifieras av en av de mest internationellt erkända standarderna för klimatkompensation – Voluntary Carbon Standard (VCS). Genom att minska koldioxidutsläpp internt och genom klimatkompensation har Asendias kunder i Europa kunnat dra nytta av koldioxidneutralitet för de tillhandahållna transporttjänsterna, utan extra kostnad.

Asendias hållbara tjänster

I linje med sin hållbarhetspolicy erbjuder Asendia även råd till sina kunder om hur man kan minska sitt koldioxidavtryck vid användning av Asendias tjänster. Dessa inkluderar förebyggande av koldioxidutsläpp vid källan – med adresstvätt eller utskrift i mottagarlandet – att undvikakoldioxidutsläpp under logistikfärden – med möjligheten att returnera digitalt – och återvinning av värdefullt avfall såsom bläckpatroner.Asendia är sponsor till Retail Awards - Årets hållbara retailföretag