Internationella returer som en konkurrensfördel

11 januari, 2019

Internationell e-handel är en snabbväxande marknad som erbjuder enorma möjligheter för återförsäljare med global öppenhet. År 2017 uppgick den världsomspännande e-detaljhandeln till 2,3 biljoner USD. år 2021 beräknas denna siffra nå 4,88 biljoner USD.

Den globala e-handeln utgör därför en nyckelmarknad för de mest ambitiösa återförsäljarna. I ljuset av de potentiella belöningar som står till buds, är det ingen överraskning att marknaden också kännetecknas av hård konkurrens där varumärkena måste kämpa för att sticka ut.

Returernas betydelse för e-handeln

Den stora betydelse som returer har för e-handelns framgångar bekräftas i allt större utsträckning. Många varumärken har misslyckats med att utnyttja potentialen hos en välskött returprocess för att skapa konkurrensfördelar. Fokus har i stället varit att öka försäljningen eller förhindra att returer över huvud taget uppstår. Båda dessa faktorer är viktiga. Samtidigt är returer ett oundvikligt fenomen för e-handelsförsäljare. Att bejaka returprocessen som en möjlighet att engagera kunder, generera lojalitet och differentiera varumärket från andra på marknaden – i stället för att bara kryssa i formulär – är viktigt av flera skäl.

  • 89% av internetkunderna läser säljarens returpolicy innan de gör ett köp. Förekomsten av, och kvaliteten på, ett retursystem kan påverka köpbeslut, däribland om en kund väljer ett varumärke före ett annat.
  • 15% av internetkunderna avstår från köp om de inte lyckas hitta en returpolicy eller inte förstår hur returprocessen fungerar. Utan en solid returpolicy kan varumärket därför drabbas av konkurrensrelaterade nackdelar med onödigt minskad försäljning som resultat.
  • Returer är avgörande för att etablera förtroende hos kunderna. Eftersom dagens konsumenter ofta letar aktivt efter avtalsvillkoren, kan en frånvarande returpolicy väcka frågor om tillit och kundservice. Detta riskerar att hindra potentiella kunder från att genomföra sitt köp.
  • Köp på nätet skapar ofrånkomligen returer. I vanliga butiker kan kunderna prova kläder eller känna texturen hos gardiner och fatta köpbeslut med produkten i sina egna händer. Vid online-shopping förskjuts detta steg till efter leverans. Det kommer också alltid att finnas konsumenter som inte vill behålla en nyinköpt vara. Bristande vägledning i fråga om returer innebär att verksamheten inte har bemött en av de största riskfaktorerna för e-handelsförsäljare..

Fördelarna med internationella returer

  • Att erbjuda returer – i synnerhet kostnadsfritt – uppfattas ofta av konsumenter som ett uttryck för förtroende för varumärket och dess produkter.
  • En policy för internationella returer som ger kunden en god upplevelse innebär att de kommer att återvända – 89% av konsumenterna väljer att handla hos ett varumärke på nytt som resultat av en positiv returerfarenhet.
  • En stark returpolicy innebär ofta att kunder tar chansen att beställa varor som de egentligen inte hade tänkt köpa, med vetskapen om att det är enkelt att skicka tillbaka dem.
  • Den internationella returprocessen innebär en möjlighet till kundengagemang – positiva interaktioner skapar goda upplevelser som kunderna gärna berättar om. Därigenom uppstår en kedja av personliga rekommendationer.
  • Forskning har funnit en länk mellan returbeteende och köpbeteende över tid. Ett varumärke som lyckas identifiera de kunder som tenderar att öka sin köpfrekvens snabbare än returfrekvensen kan målinrikta sin marknadsföring på ett effektivare sät
  • Ett varumärkes värde hänger ofta ihop med hur returerna hanteras.

All evidens pekar på att internationella returer ger en betydande fördel för internationella e-handelsverksamheter – och att de även kan bidra till ökad försäljning. För varumärken som eftersträvar en konkurrensfördel i den tuffa, globala e-handelsmarknaden, innebär en kundfokuserad returpolicy och enkel returprocess ett sätt att sticka ut. De låter dig även interagera med kunder på en ny nivå.

Sources: Statista/Landmark Global/Royal Mail/ Landmark Global

Ladda ner e-boken

Läs mer om hur du kan optimera din e-handelsverksamhet vid internationella returer.

Ladda ner
18_Returns_Optimise_For_International_Returns_CTA.jpg

Relaterade produkter