Storytelling: hur corporate publishing kan ge nytt liv till ditt företag

27 september, 2017

I en tid av ’falska nyheter’ har det aldrig varit viktigare för företag att förmedla sina budskap på ett sätt som kunder och anställda kan lita på.

Corporate publishing är ett effektivt sätt att dela nyheter på, oavsett om det är på lokal eller internationell nivå, eftersom att det tillåter företag att prata direkt till sin målgrupp med sina egna ord. En välgjord kundtidning kan bygga en mycket närmre relation till kunden än traditionella former för direktmarknadsföring. Samtidigt erbjuder innehållsorienterad internkommunikation ett billigare alternativ till möten.

En undersökning på den tysktalande marknaden visade att 98.1 procent av de svarande angav att företagspublicering förstärkte deras medvetenhet om företaget, 97.3 procent angav att det förbättrade företagets rykte och 96.7 procent angav att det fördjupade kontakt med kunderna. Men för att skörda dessa fördelar måste du ha en stark strategi för företagspublicering som går bortom den produkt eller tjänst som ni säljer. Börja med att identifiera de historier ni har att berätta, oavsett om det handlar om utlåtanden från anställda, fallstudier av kunder eller profiler av intressanta personer inom företaget. Var säker på att innehållet är relevant och stämmer överens med läsarnas intressen: använd ett tydligt, enkelt språk; jobba med variation i form av grafiska element och iögonfallande bildspråk; och tänk på att skapa en tvåvägskommunikation mer er målgrupp.

Se till att ditt innehåll kommer i rätta händer

Även om ni föredrar att ha kontroll över ert innehåll för att säkerställa dess tillförlitlighet är det många företag som tycker att det är lättare att outsourca produktion och tryck av deras publikationer samt leverans och distribution. Asendia kan ge råd om de bästa sätten att säkerställa att ert innehåll har bredast möjliga omfång och läses av de mest relevanta målgrupperna. Vissa företag kan kanske sälja lösnummer i kiosker och tidningsbutiker – till exempel kan ett varumärke för kosttillskott producera innehåll som är intressant inom livsstilsavdelningen i kiosken – men för andra, till exempel en lyxurmakare kan det vara mer passande att leverera kopior till en flygplatslounge eller ett femstjärnigt hotell. Företag som producerar B2B-tidningar å andra sidan kan dra nytta av Asendias nätverk inom fackmässor som är intresserade av att ta in relevanta publikationer.

Lokal eller global?

Det kan finnas betydande fördelar med att öka er internationella närvaro genom att leverera en företagstidning till utlandet, beroende på var ert huvudkontor ligger och huruvida ni har anställda eller kunder med bas utomlands. Men det är A och O att vara medveten om kulturella skillnader i de länder där distribution planeras. För en publikation som till exempel planeras att levereras i Dubai måste ni säkerställa att modeller är fotograferade då de har på sig passande konservativ klädsel. Innehåll som tilltalar den europeiska marknaden blir möjligtvis inte lika väl mottagen i Asien så det är viktigt att tänka över inte bara översättningen, men också lokalanpassningen av ert innehåll.

I tillägg är det värt att söka råd angående marknadsföringsmöjligheter bland era målmarknader. Lokala företag kan vara intresserade av att annonsera i företagstidningar, något som kan öka publikationens upplevda värde.

Rätt plats vid rätt tidpunkt

I tillägg till att bestämma var ni ska skicka ert innehåll måste ni tänka över när och hur ofta ni ska leverera det. Om ni har valt att skicka ut ett nyhetsbrev varannan vecka till en låg kostnad eller investerat i produktionen av en påkostad kvartalsvis publikation på högkvalitativt papper, så är tidsramarna viktiga att hålla. I vissa fall kan det till och med vara deadlines som inte går att flytta, till exempel om ni trycker innehåll som ska levereras som ett tillägg till en stor tidskrift eller tidning. Med företagspublicering kommer ni antagligen att ha större partier med kopior som levereras med hjälp av budfirmor eller skickas ut genom dotterbolag, så ni måste ha en pålitlig distributör.

Asendia har lösningar för specialtransport som är designade för att säkerställa att kopior når fram till prenumeranter, tidningsförsäljare och andra försäljningsställen i tid, inklusive en lösning för nattleverans som garanterar ankomst innan soluppgång.

Utöver själva tidningen

Värdet av att ha en strategi som innefattar flera kanaler för era företagskommunikationer bör inte underskattas. Internt är det vanligt förekommande med digitala plattformar, då företag alltmer inser värdet av att bygga användarvänliga och regelbundet uppdaterade sidor på intranätet. Oavsett vilken kommunikationsmetod ni väljer, se till att ni berättar en övertygande historia som når fram till den önskade mottagaren.

För att få reda på mer om hur Asendia kan säkerställa effektiv hantering och distribution av era publikationer runt om i värden, besök http://press.asendia.com/en/press-publishing.


stefan ramseier asendia

Stefan Ramseier

Head of Sales & Logistics, Asendia Press EDS