Swiss Post och franska La Poste lanserar ASENDIA

09 juli, 2012

Swiss Post och franska La Poste lanserar ASENDIA – ett nytt ge-mensamt bolag för internationell postbefordran - ASENDIA finns genom eget dotterbolag i Sverige.

Från den 6 juli är ASENDIA ansvarig för den internationella postverksamheten för Swiss Post och franska La Poste, efter att ha erhållit erforderliga godkännanden av respektive regeringar samt EU. Redan under december 2011 påannonserades parternas intention att etablera detta joint venture - “ASENDIA by La Poste and Swiss Post” som ägs till lika delar av parterna. ASENDIA har ambitionen att bli marknadsledande på B2C lösningar för global post. I Sverige finns ASENDIA genom eget dotterbolag i Märsta utanför Stockholm.

Efter godkännande kan nu Swiss Post och La Poste sjösätta sitt joint venture – ASENDIA. I det nya bolaget samlas all internationell postbefordran* samt de resurser från respektive bolag som är verksamma med detta idag inom respektive bolag och inom bolagen Swiss Post International samt La Poste Global Mail. Det nya bolaget, med drygt 1 000 anställda, är idag närvarande på tre kontinenter; Europa, Asien och Nordamerika och med 25 kontor fördelade på 15 länder.

Redan från starten kommer ASENDIA att omsätta 400 miljoner euro vilket gör bola-get till ett av de ledande företagen i världen för internationell post. 2011 omsatte denna marknad mer än 10 miljarder euro och påvisade stark tillväxt inom segmenten direktmarknadsföring, kataloger och paket genom distanshandel.

ASENDIA lutar sig mot den styrkorna och värderingarna från La Poste samt Swiss Post och kommer att fokusera på att förbättra sina nuvarande produkter samt ut-veckla nya, innovativa lösningar anpassade efter marknadens behov.

Styrelseordförande för ASENDIA är Ulrich Hurni, Head of Post Mail och Deputy CEO vid Swiss Post. Marc Pontet, före detta Deputy CEO och marknads- och försäljnings-sansvarig vid Courrier och CEO vid La Poste’s Global Mail har blivit utsedd till Chief Excutive Officer.

*Med undantag för internationell inkommande och utgående post till och från Frankrike samt Schweiz. De samhällsreglerade tjänsterna inom respektive land berörs inte heller.

ASENDIAs verksamhet kommer att innehålla internationella postlösningar som hämtning och lämning av post, kataloger, media samt mindre paket upp till 2 kg såväl som tillhandahållande av servicetjänster genom hela värdekedjan. Till detta kommer ingående kunskap om internationell posthantering för att underlätta kundernas hante-ring.

ASENDIAs verksamhet kommer att ledas från huvudkontor i Paris och Bern.

Verksamhetsländer: Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Hong Kong, Italien, Holland, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz och USA.

Existerande bolag som kommer att bli en del av ASENDIA:

Brokers Worldwide, Priority Post och La Poste Office of Exchange i USA

SPI Singapore och SPI Hong Kong i Asien

SPI Germany och La Poste Deutschland i Tyskland

BTB Mailflight, SPI UK och La Poste UK i Storbritannien

SPI Netherlands i Holland

Mail Partner Spain i Spanien

Allied Business Company of Mail Services

SPI Austria i Österrike

SP Porta a Porta

SPI Belgium

SPI Scandinavia i Sverige, Danmark och Finland

SPI Norway i Norge

Edi Group

Export & Distribution Services

Media Data Services

SPI France i Frankrike

La Poste The international - Mail Solution throughout continental Europe