Vanliga utmaningar med internationella e-handelsreturer

14 januari, 2019

Returer är en del av tillvaron för varje e-handelsverksamhet – med snabba och smidiga returer skapas positiva relationer med kunder som värdesätter högklassig kundservice. Men utmaningar i samband med returer kan öka rejält när du börjar sälja utomlands.

Affärsmöjligheter vid internationell e-handel

För många e-handelsföretagare utgör försäljning över gränserna det bästa sättet att expandera verksamheten. Att ta detta steg utan möjlighet att hantera internationella returer kan dock vara mycket problematiskt. Språkbarriärer, varierande kulturella attityder och lokala konsumentlagar och regelverk kan påverka din hantering av internationella returer – medvetenheten om detta kommer att ha avgörande betydelse. Du måste också se till att du inte begår de vanligaste misstagen när det handlar om internationella returer för e-handelsverksamheter.

1. En onödigt komplicerad returpolicy

67% av kunderna kommer att leta upp, och läsa, returpolicyn innan de går vidare med sin shopping. Men om de inte förstår vad de läser avstår de kanske från att köpa alls. Det är ofta lockande att välja en returpolicy som är full av juridiskt språk och täcker varje enstaka, potentiell situation. Det kommer dock bara att skapa frustration och leda till att kunderna vänder ryggen åt ditt varumärke. Din returpolicy bör vara:

  • Enkel att hitta – göm inte undan den
  • Tydlig – din returpolicy ska lämna viktig information, inklusive senaste tidpunkt för att returnera ett köp
  • Enkel och kortfattad – vad måste kunderna göra och vilka är dina skyldigheter gentemot dem?
  • Enkel att läsa – byråkratisk jargong kommer bara ha en förvirrande effekt
  • Utformad för att vara användbar – varje webbplats måste ha en returpolicy, men undvik att använda en standardmall. Skräddarsy din returpolicy efter din webbplats och utforma den som en checklista så att den verkligen är ändamålsenlig.

Frågan om kostnadsfria returer. Vare sig du tar betalt för returer eller inte, kommer beslutet att vara avgörande och kan påverka hur populärt ditt varumärke blir. I ökande omfattning förväntar sig konsumenterna att de ska kunna returnera sina köp gratis. De flesta kommer dock att acceptera en mindre avgift om du inte kan erbjuda tjänsten helt kostnadsfritt. Kostnadsfria, internationella returer är endast problematiska om företagets kostnader blir alltför höga för att absorbera. Med en genomsnittlig, internationell returfrekvens runt 30% är detta en väsentlig beräkning som krävs när du granskar eller utarbetar din returpolicy.

2. Avsaknad av återbetalningsalternativ

Kunder värdesätter att ha olika valmöjligheter i fråga om kundservice. Här ingår hur de får tillbaka sina pengar efter en retur. Att erbjuda tillgodohavande som enda alternativ är det snabbaste sättet att förlora kunder, då det inte lämnar några valmöjligheter alls. Full återbetalning till ett betal- eller kreditkort är det minst lönsamma alternativet för en återförsäljare, men innebär att konsumenten får tillbaka sina kontanter. I idealfallet erbjuder du dina kunder en kombination av olika återbetalningsalternativ, inklusive ett tillgodohavande för en framtida utgift eller en fullständig, kontant återbetalning. Om du vill uppmuntra kunder att välja det ena eller det andra, kan alternativet med kostnadsfria returer rekommenderas.

3. Outsourca dina returtjänster

Genom att outsourca dina internationella returer kan du spara tid och pengar och förbättra dina tjänster avseende varumärkesuppfattning hos kunderna. Asendia erbjuder flera olika returtjänster som ska ge både dig och din kund större kontroll. Vi har returcenter på de viktiga internationella marknaderna och vi kan också hålla kostnaderna nere.

Våra gränsöverskridande returtjänster inkluderar:

  • Lokala returcenter för inhemska returerbjudanden
  • Konsolidering i regionala center för internationella returer
  • Returhantering med Asendia Shipping
  • Spårningsalternativ med Asendia Tracking
  • Kontroller av innehåll på begäran

En returstrategi är väsentlig för alla verksamheter som vill sälja utanför landets gränser. Asendias returtjänster har framtagits för att stödja ditt företag, oberoende av dess returvolymer, på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt.

Källor: Linnworks/Invesp

Ladda ner vår e-book

Läs mer om hur du kan optimera din e-handelsverksamhet vid internationella returer.

Ladda ner
18_Returns_Optimise_For_International_Returns_CTA.jpg