Vikten av en internationell returpolicy vid gränsöverskridande expansion

07 januari, 2019

Att expandera sitt företag över internationella gränser kan vara enormt givande – och en jättelik utmaning. Det är viktigt att differentiera sig från konkurrenterna och tydliggöra sitt varumärke och sina tjänster för potentiella kunder.

En policy för internationella returer spelar en viktig roll vid expansion mellan olika länder. Den kan också vara avgörande för att uppnå tillväxtmål.

Vad är e-handel mellan länder?

E-handel mellan länder är handel mellan två parter i olika länder. Sådan handel kan ske mellan ett företag och en konsument eller två företag. Det kan också vara transaktioner mellan två konsumenter, där eBay kan nämnas som exempel. E-handel mellan olika länder är ett växande fenomen över hela världen och skapar möjligheter för återförsäljare i alla länder. Till exempel handlar närmare hälften av de franska konsumenterna regelbundet från utländska återförsäljare, medan marknaden i Mexiko har ökat med 21 % för e-handelsbeställningar. År 2020 uppskattas 60% av den målriktade globala befolkningen genomföra mer än 13 % (källa: E-commerce Platforms) av sina detaljhandelsköp online.

Fördelar med e-handel mellan olika länder

Det finns många fördelar med att shoppa från utlandet. Här ingår tillgång till ett mycket bredare produktutbud och möjlighet att hitta sina varor till lägsta pris. Konsumenter som är missnöjda med sina lokala återförsäljare kan logga in på nätet och leta någon annanstans för ett bättre alternativ. Återförsäljare som är villiga att investera i e-handel mellan olika länder erbjuds därigenom flera mycket lockande fördelar, inklusive att:

 • Öka omfånget av sin kundbas.
 • Nå nya, lukrativa internationella marknader – i exempelvis Kina är e-handeln över landgränserna värd $60 miljarder.
 • Öka intäkterna – samtidigt som e-handel mellan olika länder medför kostnader, är potentialen för en exponentiell intäktsökning gigantisk.
 • Hitta nya köpare för befintliga produkter eller tjänster när inhemska kunder visar ett vikande intresse – äldre eller mindre lönsamma produktserier kan lyckas bra i nya miljöer.
 • Expandera varumärkesmedvetenheten över landgränserna med målsättning att skapa ett äkta globalt varumärke.
 • Förbättra verksamhetens hållbarhet – en lyckad expansion i andra länder kan öka ett företags motståndskraft mot händelser i de inhemska ekonomierna, kort sagt sprida riskerna!
 • Undvika säsongsbundna prisfall. Med globala försäljningar kan du minska de säsongsbetonade begränsningar som uppstår då produkter enbart säljs på den inhemska marknaden. Det kommer exempelvis alltid att finnas efterfrågan på skid- eller badkläder någonstans i världen, även när det lokalt inte är säsong för dem.

Därför bör du erbjuda returer till dina utländska kunder

Framgångsrika aktörer som säljer över gränserna inser att det krävs mer än en webbplats och internationella transporter för att få fotfäste på en global marknad. Önskemålen avseende kundservice och leveranser varierar mellan kunder på olika platser, men tillgängligheten på returer är ett ständigt krav. Kunderna tillåts i ökande omfattning att genomföra smidiga, billiga returer i sina hemländer och förväntar sig detsamma från internationella återförsäljare. Det är bara några av skälen till att du bör erbjuda returer till dina utländska kunder:

 • Du riskerar att förlora potentiella säljtillfällen om du inte erbjuder returer vid utlandshandel. Runt en tredjedel av handeln över landgränserna beräknas gå om intet som effekt av problem med returer och avgifter.
 • Returpolicyer har en tydlig påverkan på köpbeslut och det kan bidraga till tillit mellan konsument och varumärke.
 • En solid returpolicy är ett utmärkt sätt att differentiera ditt varumärke från konkurrenternas. I exempelvis Asien var endast 36% av nätkunderna nöjda med sina erfarenheter av returer eller byte – det ger stort utrymme för förbättring. Samtidigt får varumärken med kundvänliga returpolicyer tillfälle att vinna nya marknadsandelar.
 • Kunder är mycket mer benägna att återvända till ett varumärke efter en positiv returupplevelse – kundvänliga, internationella returer kan vara ett effektivt verktyg för att omvandla en tillfällig kund till en lojal och återkommande köpare.

Det är viktigt att återförsäljare inser att konsumenter tar en mycket större risk när de beställer från utlandet. En transparent och lättförståelig returpolicy skapar trygghet, ger tillit och påverkar köpbeslut på ett positivt sätt.

Källor: E-commerce Platforms/Bloomberg/UPS/SDCExec

Ladda ner vår e-book

Läs mer om hur du kan optimera din e-handelsverksamhet vid internationella returer.

Ladda ner
18_Returns_Optimise_For_International_Returns_CTA.jpg

Relaterade produkter