E-handel utanför EU

​Att ha koll på vilka regler som gäller för dina försändelser och paketdistributioner som skickas utanför EU har stora fördelar för dig som säljer produkter. Detta för att du ska slippa överraskas av oförutsedda kostnader.

Retur av varor beställda online
Skickas din försändelse som brev (varubrev) ska en förenklad tulldeklaration (CN22) fästas på försändelsen om värdet understiger 2 000 kr. Är värdet över 2 000 kr ska en tulldeklaration (CN23) samt en handelsfaktura bifogas. Om ordervärdet understiger 22 € skickas försändelsen som en lågvärdeförsändelse, och ingen tull eller moms utgår då. Kontakta oss gärna för mer information om vad som gäller till olika destinationer för lågvärde.

Till Schweiz och Norge hjälper vi gärna till med bulkförsändelser där ett lokalt bolag står för moms- och tullkostnader knutna till importen, s.k. DDP (Delivered Duty Paid). Här betalar slutkonsumenten ingenting vid leverans utan kostnader för tull och moms påförs istället säljaren i avsändarlandet via det lokala bolaget i mottagarlandet. I de fall ett lokalt bolag saknas i mottagarlandet kan Asendia hjälpa till med tullhantering.


Om ett lokalt bolag i mottagarlandet ej är aktuellt så levereras bulksändningen som s.k. DDU (Delivered Duty unpaid) varpå slutkonsumenten betalar alla kostnader kring tull och moms.
Destination
Bransch
location-selector-bg_small.jpg