Finns det några sorts produkter som jag inte kan skicka genom Asendia?

Det finns vissa produkter som Asendia inte tillåter p.g.a. lagar och hälso- och säkerhetsskäl. Mer detaljerad information hittar du i detta dokument:

Vissa objekt är föremål för restriktioner med särskilda transportregler.