Vad är skillnaden mellan DDP och DDU?

DDP står för Delivered Duties Paid. Denna term används inom internationell handel när skatter och avgifter redan är betalt innan och är inkluderat i produktens pris. DDU står för Delivered Duties Unpaid.

Denna term är i dagsläget utbytt till DAP (Duties at Place). Denna används istället när mottagaren är den som betalar för tullavgifterna när leveransen sker.