Vilka är Asendias partners utrikes?

Asendia ägs av La Poste och Swiss Post och vi använder deras globala transportnät, men vi samarbetar också med alla nationella postverk runt om i världen.