The Economist


The Economist liten logga
Asendia hanterar alla prenumerationstjänster för The Economist; från förnyelseutskick till fakturor och utskick av 60 000 tidningar varje vecka.

Tryck av tidskrift

Världsberömd tidning har arbetat med Asendia i över 20 år

Asendia hanterar alla prenumerationstjänster för The Economist; från förnyelseutskick till fakturor och utskick av 60 000 tidningar varje vecka. Asendia skickar också ut Intelligent Life, deras tidning som går ut kvartalsvis, och deras stora globala direktreklamkampanjer.

Om Kunden

Tidningen The Economist gavs ut första gången 1843 av affärsmannen James Wilson som en del i hans kampanj om dåtidens stora politiska fråga – the Corn Laws. Den ges ut veckovis och har idag en upplaga på 1,4 miljoner och 4/5 går till utlandet. Tidningen är väl ansedd i maktens korridorer.

Utmaningen

The Economist kontaktade Asendia första gången 1988 och använder nu Asendia till:

  • Hantera prenumerationer för The Economist; från förnyelser och fakturor till välkomstkampanjer via e-mail
  • Orderhantering och distribution av deras E-Store och Economist Premia produkter
  • All hantering av fulfilment och distribution av det världsomspännande Bi-monthly magazine, utgiven första gången 1843, till 165000 prenumeranter
  • Distribution av engelska och globala utskick av prospekteringskampanjer till mellan 50 000 och 600 000 mottagare

Lösningen

Asendias lösning till The Economist är en end-to-end tjänst som inkluderar:

  • Fulfilment för prenumeration
  • Databehandling
  • Lasertryck för 5 olika transporter
  • Inplastning
  • Returhantering

Dessutom sköter vi tryck och hantering av The Economist Renewals varje vecka.

Deras direktreklamkampanjer involverar att Asendia upprätthåller deras varumärketsimage och ökar avkastningen i möjligaste mån samt hanterar tryck och leverans av alla material, databehandling - inklusive datarensning för att minska bortfall, beskärning och laserutskrift av olika brevversioner och kuvertering, distribution i Storbritannien och globalt och returhantering. Dagligt plock och pack av deras E-Store och Economist Premia produkter kräver att Asendia ger en konsekvent och pålitlig service till The Economists kunder och anställda och hanterar enskilda order samt sändningar med lastpallar av produkter och trycksaker och löser eventuella leveransproblem snabbt.

Vårt orderhanteringssystem erbjuder The Economist tillgång till vår portal för lagerhantering och rapportering anpassad efter deras specifika krav dygnet runt. Allt detta arbete utförs på Asendias två operatörscenter i Bedford. The Economists konto hanteras av erfarna säljteam som har kontakt med de tre kontoren i London och kontoren i Schweiz och Tyskland.

The Economist ser fördelarna med kostnads- och tidseffektivitet genom att inkludera så mycket av sin verksamhet som möjligt i Asendias end-to-end tjänst. Asendias erfarenhet, kunskap och köpkraft på både brittiska och internationella postmarknader ger The Economist en försäkran om att de arbetar med ett företag som förstår deras behov och en partner de verkligen kan lita på.

Våra press- och förlagslösningar gör gränsöverskridande distribution enkel och pålitlig och ser till att dina läsare över hela världen får sin tidning i tid.

Begär offert

Relaterade produkter