Financial Times


Financial Times logo
Asendia är stolt över att kunna räkna Financial Times till sina kunder sedan mer än 15 år tillbaka.

Prenumerant av Financial Times

Distribution av Financial Times i över 15 år

Om Kunden

Asendia är stolt över att kunna räkna Financial Times till sina kunder. I mer än 15 år har vi skickat denna prestigefyllda dagstidning till läsare över hela världen med hjälp av vår tjänst Subscriber Press.

Lösningen

Vår enhet för extra tidskänsliga publikationer i Le Bourget hanterar inte bara inplastning och adressering av dagstidningar över natten, vi använder också direktflyg nästa dag för att kunna leverera till de lokala postkontoren för omedelbar utdelning.

Genom vår produkt Subscriber Press kan vi, när läsare vill ha ett tidigare nummer, tillhandahålla den servicen också genom att ha ett antal ex på lager som vi skickar ut vid behov.

Våra press- och förlagslösningar gör gränsöverskridande distribution enkel och pålitlig och ser till att dina läsare över hela världen får sin tidning i tid

Begär offert

Relaterade produkter