USA och Kanadabaserad finansiell serviceorganisation

​En Kanada-baserad verksamhet inom den finansiella sektorn som tjänar nära 7 miljoner kunder och den amerikanska marknaden under mer än ett decennium.

Orderhantering av försändelser

Kreativa lösningar resulterar i signifikanta besparingar

En Kanada-baserad verksamhet inom den finansiella sektorn som servar nära 7 miljoner kunder och den amerikanska marknaden under mer än ett decennium.

Om Kunden

Den här väletablerade Kunden som startade sin verksamhet in Kanada, har tjänat banksektorn i nästan 100 år. För lite mer än 10 år sedan expanderade Kunden till USA. Deras fokus ligger på att tillhandahålla den bästa kundtjänsten som en kund kan få.

Utmaningen

Vår kund behövde en kostnadseffektiv process för att hantera inrikes A-post från deras huvudkontor och från tryckeriet som låg i en angränsande stat. De behövde också en effektiv metod för att slå ihop dagligposten från båda orterna p.g.a. strikta regler i bank- och finanssektorn.

Lösningen

Asendia USA insåg att transportkostnaderna skulle äta upp större delen av kostnadsbesparingarna de hade på A-posten. För att undvika detta utvecklade vi en plan som skulle eliminera kundens transportkostnader. Kunden ägde ett antal kurirfordon som hämtade och levererade post från deras lokala bankfilialer och tryckerier. Asendia USA kunde använda det här nätverket så att Kunden kunde lämna sin post direkt hos Asendia USA.Genom att ta bort transportkostnaderna med den här kreativa lösningen kunde Asendia USA erbjuda Kunden en stor besparing på deras inrikespost.

För att tillfredställa regulationskraven utvecklade Asendia USAs IT team dessutom en rapporteringsportal som möjliggjorde för Kunden att följa de dagliga volymerna som hämtades och processades från båda orterna. Den här informationen skickas veckovis och är tillgänglig för Kunden efter behov.


Tack vare den stora framgången med inrikeslösningen fick Asendia USA senare även Kundens kanadensiska och internationella volymer med ursprungsland USA.

Our mail services make global correspondence reliable and easy; supporting your production, international delivery and response management.

Request a quote

Relaterade produkter