Fashion and apparel-min

Tullklarering

Tullklarering innebär att transportera varor genom tullen med korrekt dokumentation (t.ex. inköpsorder, fakturor) som styrker att tullar har betalats och att transporten har tillstånd att införas i destinationslandet.

Beräkningen av tullar och skatter baseras på olika kriterier (trösklar, Incoterms, destinationsland), och kan bli komplicerad vid leveranser till olika länder med olika regelverk över hela världen. Medan vissa länder omfattas av frihandelszoner och transnationella avtal (t.ex. EU), har vissa andra sina egna, unika tullförfaranden och lagar.


Begär offert

 

Customs clearance


Customs Prepaid (DDP) och Customs Unpaid (DDU) är Asendias flexibla expertlösningar för att förenkla tullklareringen över hela världen. Beroende på olika kriterier och dina verksamhetskrav, kan den ena eller båda lösningarna vara lämpliga för dig och din e-shop.

 

Asendia combined e-paq and asendia
 

Vi kan den internationella marknaden och hjälper dig in i länder med mer komplexa krav kring tullklarering, så som Schweiz, Norge och USA. På ett effektivt och kostnadseffektivt sätt ser vi till att din tullhantering blir enklast möjlig.

Förbetald tull

Med lösningen Customs Prepaid betalar kunden alla eventuella tullar och skatter i sin helhet vid köptillfället men ingenting vid leveranstillfället. Med denna lösning blir tull-, skatt- och importprocesser återförsäljarens ansvar.

En lösning med förbetald tull passar alla transporter av gods som påförs skatter och tullar. Beräkningen av tullar och skatter baseras på olika kriterier, till exempel varans typ och värde, destination, lokala föreskrifter och tröskelvärde för mervärdesskatt samt Incoterms.

Obetald tull

Asendias Customs Unpaid lösning (DDU) innebär att alla tullar och skatter, i förekommande fall, betalas i sin helhet av kunden vid leveranstillfället. Med denna lösning involveras återförsäljaren inte i tullprocessen, då den hanteras mellan skattemyndigheter, distributionsföretaget och kunden.

Om en varas värde understiger tröskeln som fastställts av destinationslandet, vilket innebär att inga tullar eller skatter påförs, betalar kunderna aldrig några extra kostnader.

Tjänsten Unpaid Customs - obetald tull - är idealiskt för tull- och skattebefriade varor.

AsendiaInsightsLogo

18 November, 2019

What Customs, Duties and Taxes Do You Pay When Sending Parcels to…

Shrewd entrepreneurs around the world are capitalising on the exciting e-commerce opportunities in the Middle East.

29 October, 2019

USA B2C E-commerce Report 2019

B2C e-commerce turnover is forecast to exceed $547 billion this year.

25 September, 2019

Poland B2C E-commerce Report 2019

B2C e-commerce turnover is expected to reach more than €1 billion this year.