Fashion and apparel-min

Tullklarering

Tullklarering innebär att transportera varor genom tullen med korrekt dokumentation (t.ex. inköpsorder, fakturor) som styrker att tullar har betalats och att transporten har tillstånd att införas i destinationslandet.

Beräkningen av tullar och skatter baseras på olika kriterier (trösklar, Incoterms, destinationsland), och kan bli komplicerad vid leveranser till olika länder med olika regelverk över hela världen. Medan vissa länder omfattas av frihandelszoner och transnationella avtal (t.ex. EU), har vissa andra sina egna, unika tullförfaranden och lagar.


Begär offert

 

Customs Overview download

 

New call-to-action

 

New call-to-action

 

Customs clearance


Customs Prepaid (DDP) och Customs Unpaid (DDU) är Asendias flexibla expertlösningar för att förenkla tullklareringen över hela världen. Beroende på olika kriterier och dina verksamhetskrav, kan den ena eller båda lösningarna vara lämpliga för dig och din e-shop.

 

Asendia combined e-paq and asendia
 

Vi kan den internationella marknaden och hjälper dig in i länder med mer komplexa krav kring tullklarering, så som Schweiz, Norge och USA. På ett effektivt och kostnadseffektivt sätt ser vi till att din tullhantering blir enklast möjlig.

Förbetald tull

Med lösningen Customs Prepaid betalar kunden alla eventuella tullar och skatter i sin helhet vid köptillfället men ingenting vid leveranstillfället. Med denna lösning blir tull-, skatt- och importprocesser återförsäljarens ansvar.

En lösning med förbetald tull passar alla transporter av gods som påförs skatter och tullar. Beräkningen av tullar och skatter baseras på olika kriterier, till exempel varans typ och värde, destination, lokala föreskrifter och tröskelvärde för mervärdesskatt samt Incoterms.

Obetald tull

Asendias Customs Unpaid lösning (DDU) innebär att alla tullar och skatter, i förekommande fall, betalas i sin helhet av kunden vid leveranstillfället. Med denna lösning involveras återförsäljaren inte i tullprocessen, då den hanteras mellan skattemyndigheter, distributionsföretaget och kunden.

Om en varas värde understiger tröskeln som fastställts av destinationslandet, vilket innebär att inga tullar eller skatter påförs, betalar kunderna aldrig några extra kostnader.

Tjänsten Unpaid Customs - obetald tull - är idealiskt för tull- och skattebefriade varor.

AsendiaInsightsLogo

23 mars, 2021
New EU Customs Regulations: ICS2 and your e-commerce business

New safety and security regulations are being implemented by the EU throughout 2021, starting with Import Control System 2 (ICS2) since…

4 mars, 2021
New EU Regulatory Changes 2021: Who, what, why, when?

There are three major changes to EU customs regulations coming into effect throughout 2021 and it’s essential your business is ready for…

18 november, 2019
What Customs, Duties and Taxes Do You Pay When Sending Parcels to…

Shrewd entrepreneurs around the world are capitalising on the exciting e-commerce opportunities in the Middle East.