Business Mail för din internationella affärskorrespondens

Mångsidiga tjänster för din affärskorrespondens

Oavsett om du behöver skicka affärskorrespondens varje dag eller företagspost regelbundet i bulk så är våra tjänster anpassade efter dina internationella affärsbehov.

Fördelar

 • Effektiva och tillförlitliga tjänster för internationell företagspost
 • Lösningar för daglig och oregelbunden affärskorrespondens
 • Tillförlitlig företagspost till dina affärspartners
 • Välj mellan A- eller B-post

Perfekt för

 • Internationell affärskorrespondens för företag av alla storlekar
 • Daglig korrespondens såsom offerter, erbjudanden, förfrågningar, personliga brev och fakturor
 • Företagspost i bulk, exempelvis fakturor och kontoutdrag till kunder
 • Utskick av brev med angivet ankomstdatum

Hur Asendia kan hjälpa ditt företag att leverera

Våra tjänster för företagspost gör global affärskorrespondens tillförlitlig och enkel. Vi erbjuder support genom produktion, internationell leverans och svarshantering.

Vi erbjuder flera olika tjänster för produktion och förberedning av din affärskorrespondens, inklusive utskrift, förpackning, adressering, sortering och buntning. Dessa används främst för regelbundna utskick i bulk med vår tjänst Periodic Business Mail.

Utskriftstjänster

 • Digitalt tryck
  Digitalt tryck

  Denna tjänst är tillgänglig i Schweiz, Storbritannien och USA.

  Digitalt tryck anpassat efter dina specifika krav och behov. Kontakta oss för en skräddarsydd lösning för ditt land.

 • Laserutskrift
 • Hantering av utskrift och materialanskaffning
  Hantering av utskrift och materialanskaffning

  Vi hjälper dig med utskrifter och material som du behöver för din företagspost.

  Vårt team som har ansvar för utskrift och anskaffning arbetar med pålitliga leverantörer som jobbar med olika former av tryck och material som är anpassade ditt företags behov.
  Vår förmåga att hantera specialanpassade utskrifter gör att du sparar tid och din företagspost blir ännu mer kostnadseffektiva.
  Denna tjänst finns tillgänglig i Storbritannien. Kontakta oss så kan vi erbjuda en skräddarsydd lösning för ditt land.

 • Tryck och distribution vid destination
  Tryck och distribution vid destination

  Utskrift och leverans av din post i destinationsland

  En lösning för din post som utförs i destinationsland, från utskrift och efter behandling till distribution där du kan dra nytta av vår lokala kompetens. Kontakta oss för att lära dig mer om denna tjänst.

Tjänster för förberedelser

 • Lettershop-tjänster
  Lettershop-tjänster

  Våra tjänster består av förberedelser som förpackning, inplastning, frankering och adressering. Lettershop erbjuds också i Tyskland, Singapore, Storbritannien och USA för transporter över hela världen. Kontakta oss för mer information.

 • Tjänster för adressrensning
  Tjänster för adressrensning

  Få ut det mesta av din internationella data.

  Se till att dina internationella data är på topp genom våra tjänster för adressrensning. Detta omfattar rimlighetskontroller, uppdatering och formatering av internationella adresser och identifiering av dubbletter.
  Vi kan bidra med att stödja dina internationella relationer. Kontakta oss för att lära dig med om tjänsterna som rör adressrensning.


 • Portooptimering
  Portooptimering

  Handel i Schweiz? Vi kan sortera adressdata enligt schweiziska standarder för att nå de bästa priserna för massutskick av sändningar. Kontakta oss för mer information om portooptimering.

Lager och fulfilment

 • Lager, lagerhantering och leverans på beställning
  Lager, lagerhantering och leverans på beställning

  Genom att använda våra lager kan du hålla dina trycksaker lagrade lokalt för att de snabbt ska kunna skickas internationellt.

  Våra lösningar för fulfilment inkluderar packning, adressering, frankering och leverans. Denna tjänst finns tillgänglig i Tyskland, Storbritannien och USA. Kontakta oss så kan vi erbjuda en skräddarsydd lösning som passar ditt land.

Vi erbjuder mångsida tjänster för affärskorrespondens. Oavsett om du behöver skicka det dagligen eller i bulk på regelbunden basis så hjälper vi dig att ta fram enkla lösningar för dina internationella affärsbehov.

Våra effektiva och pålitliga tjänster för internationella företagspost är tillgänglig världen över.

Internationell postlogistik

 • Upphämtning
  Upphämtning

  Vi hämtar er post direkt hos er eller på ert tryckeri, processerar det hos oss och skickar sedan vidare ut i världen. Det går också bra att leverera bulktransporter direkt till slutdestinationen. Kontakta oss för mer information.

 • Transport
  Transport

  Vi tar fullt processansvar för distribution för din internationella post, som ger säker och tillförlitlig transport för din företagspost.

  Kontakta oss för att lära dig mer om just transport.

 • Specialleveranser
  Specialleveranser

  Skräddarsydd för dina specifika behov, inklusive express- och kurirleveranstjänster. Kontakta oss för mer information om specialleveranser.

 • Hantering av olevererbara sändningar
  Hantering av olevererbara sändningar

  Vi kan hjälpa dig att hantera din olevererbara post. Allt från hjälp med fysiska returer, digital skanning eller förstörelse så finns vi där för att hjälpa till med tillgångar och data. Vi ger dig olika alternativ av tjänster för att hantera olevererbar post på bästa sätt som passar ditt företag.

Effektiv svarshantering är en viktigt framgångsfaktor för företagspost. Med våra tjänster stödjer vi dig i dina internationella kundrelationer.

Det kommer göra det enkelt för kunderna att svara på dina internationella affärskorrespondens.

Svarshantering

 • Svarshantering
  Svarshantering

  Skräddarsyr efter dina behov


  Du kan välja från ett brett utbud av tjänster inom svarshantering där vi stödjer din process i kundvård. Kontakta oss för att lära dig mer om svarshantering.

 • Svarspost
  Svarspost

  Svarspost är den perfekta lösningen för dina internationella mottagare som gör det möjligt för dem att svara snabbt, enkelt och kostnadseffektivt på dina utskick och erbjudanden. Det är en ekonomisk lösning för din kommunikation med dina kunder och partners.

  Kontakta oss för att lära dig mer om just svarspost.