Kundtidningar

Kundtidningar är ett perfekt sätt att dela nyheter med sina kunder både i Sverige och utomlands. Man kan använda sin egen "tone of voice" och skapa en relation med kunderna på ett helt annat sätt än med vanlig direktmarknadsföring.

Press och förlag Tidningar

Hur kan du få kunder att köpa det du säljer?

För många företag ligger svaret i content - och några hittar svaret i kundtidningar. Här intill hittar du vår uppdaterade video med info, statistik och bra tips på hur du kan nå ut till dina kunder över hela världen.

Öka kunders lojalitet genom dina kundtidningar

  • Förmedla ditt företags strategi på ett enkelt och tydligt sätt.
  • Se till att ditt content är relevant och intressant för läsaren.
  • Använd ett enkelt och tydligt språk.
  • Gör sidorna attraktiva med bilder och grafer av hög kvalitet.
  • Välj content som når ut till en bred publik.
  • Var noga med eventuella kulturella egenheter när du skriver till en internationell läsekrets.

Relaterade produkter

Destination
Bransch
location-selector-bg_small.jpg