Destination
Bransch

Stolt samarbetspartner till

  • Linio
  • The Economist
  • Financial Times
  • ESP World

Vi är Asendia

Asendia är en av världens ledande leverantörer inom internationell e-handel och postdistribution. Asendia grundades i juli 2012 som ett joint venture mellan La Poste och Swiss Post. Vi erbjuder en mängd olika distributionstjänster över gränserna.


Vår vision är att göra e-handel och postdistribution mellan länder enkelt och pålitligt, oavsett var i världen du befinner dig.
  • 
Swiss Post logga
  • 
La Poste logga

Serviceuppdateringar

Våra serviceuppdateringar erbjuder den senaste informationen om strejker, oväder och andra potentiella orsaker till förseningar i postnätet över hela världen.

Senaste serviceuppdateringar