Användarvillkor och Disclaimer

Omfattning

Alla besökare som tar del av information, innehåll eller publicerade tjänster eller erbjudande på denna webbplats ( "Besökare") accepterar följande villkor. Ovannämnda information, innehåll eller tjänster kommer att hänvisas till nedan som "Digital Närvaro" av Asendia.

Mer information om Asendia SAS ( "Asendia") finns tillgängliga på Om oss [länk].

Elektronisk kommunikation

Asendia vidtar försiktighetsåtgärder för att se till att inga virus finns i e-post, kommunikation eller meddelanden som skickas elektroniskt (SMS, blanketter, etc.), Dock bör besökare vara medveten om att detta sätt att kommunicera inte kan garanteras vara säkert eller felfri, då informations kan fångas, visas, ändras, skadas, förloras, förstöras av tredje part eller anlända sent eller ofullständig eller innehålla virus. Asendia är inte vara ansvarig för skador som uppstår genom e-post eller annan kommunikation som skickas elektroniskt.

Copyright och varumärkesrättigheter

Allt innehåll på Asendia sajt är skyddad av upphovsrätt (alla rättigheter reserverade). Ladda ner eller skriv ut enskilda sidor eller delar av sajten är tillåten under förutsättning att detta är för privat bruk och inte för kommersiella ändamål och under förutsättning att copyright eller andra skyddade beteckningar eller symboler inte tas bort.

Fullständig eller delvis kopiering, överföring (elektronisk eller på annat sätt), är modifieringar, länkar eller användning av Asendia webbplats för offentliga eller kommersiella syften är förbjudet utan skriftligt medgivande från Asendia.

Beteckningarna "Asendia", "Världen är din adress" och motsvarande logotyper och andra produkt och tjänst beteckningar är registrerade varumärken som tillhör Asendia. Inga licens att använda någon av dessa varumärken kan ges. Dessa varumärken får inte kopieras, laddas ned, återges, användas, ändras eller distribueras på något sätt utan skriftligt tillstånd. Ingen del av den digitala närvaro är utformad på ett sådant sätt att en rätten att använda en bild, registrerat varumärke eller logotyp beviljas.

Disclaimer

Asendia kan inte garantera att den digitala närvaro kommer att fungera utan avbrott eller fel, att fel kommer att rättas till eller att den digitala närvaro och motsvarande server är fri från virus eller skadliga komponenter.

Asendia tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår till följd av tillgång till eller användning av objekt i den digitala närvaro (eller som en följd av att det är omöjligt att få tillgång till eller användning av sådana föremål eller som en följd av virus, etc.).

Den digitala närvaro tillhandahålls i ett "befintligt skick". Asendia utövar maximal noggrannhet för att säkerställa att information, innehåll och tjänster som publiceras eller erbjuds på denna webbplats är korrekt vid tidpunkten för offentliggörandet, dock kan varken Asendia eller dess avtalspartner garantera eller ge någon garanti för deras exakthet, tillförlitlighet, fullständighet, säkerhet eller aktualitet. Den information och åsikter som förekommer i den digitala närvaro kan ändras när som helst utan förvarning.

Asendia har inte testat de webbplatser som är kopplade till den digitala närvaro och tar inget ansvar för deras innehåll eller för produkter, tjänster eller andra erbjudanden som ingår.

I den utsträckning som lagen tillåter, ska Asendia under inga omständigheter vara ansvarig för förlust av intäkter, vinst, kunder eller möjlighet för någon indirekt, särskild, tillfällig, straff eller förlust eller skada, eller för skador till följd av förlorade data, helst och oavsett hur sådan förlust eller skada har orsakats, oavsett om kontraktet, brott mot lagstadgad skyldighet, kränkning (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt och om Asendia informeras om möjligheten för sådana skador eller inte.

Besökare feedback

Asendia uppskattar feedback, idéer och förslag av besökarna som får tillgång till information, innehåll eller tjänster som publiceras eller erbjuds på sajten. Tyvärr är Asendia oförmögen att svara på varje kommentar individuellt. Asendia förbehåller sig rätten att använda all information som lämnas av besökarna.

Tillämplig lag / jurisdiktion

I den mån tillåten enligt lag ska alla juridiska relationer mellan användarna av denna digitala närvaro och Asendia bli föremål för materiell fransk lag. Den enda platsen för jurisdiktion är Paris.