Företagsinformation

Företags namn:

Asendia Nordic AB

Besöks adress och kontakt information:

Kanalvägen 10c

194 61 Upplands Väsby

Sverige

Telefon nummer: +46854620000

Email: info.se@asendia.com

www.asendia.se

Handelsregister och Organisationsnummer:

Bolagsverket

Organisationsnummer: 556670-2253

Asendias ledning:

Imke Boer (Chair)

Matthieu Martin

Thomas Sjölin

Asendia VD

Thomas Sjölin

VAT Number:

SE556670-225301

Webhosting:

This website is hosted by Linkbynet SAS, Registered at the Trade and Company Register (Registre du Commerce et des Sociétés) of Bobigny (France) under number 430 359 927; Registered address and main place of business: 5-9 Rue de l’Industrie, 932000 Saint-Denis, France (telephone number: +33148130000).