Allt du någonsin behöver veta inför Brexit

28 December, 2020
Brexit

E-Commerce Destinations

Du har antagligen spenderat många månader på att förbereda ditt företag för Brexit, men vi tänkte ändå dela med oss av en snabb checklista till dig.

Kontrollera att dina varor inte är begränsade

Enskilda EU-länder tillämpar sina egna regler på alla importerade och exporterade varor, i synnerhet livsmedel och animaliska/växtbaserade produkter kommer sannolikt att omfattas av begränsningar och tullförfaranden (liknande de som upplevs vid handel med länder utanför EU).

Kontrollera att dina varor inte kräver någon licens

Ett antal föremål och komponenter omfattas av licenskrav, särskilt de gällande militärt bruk, medans andra är inte helt uppenbara. Mer information finns på tullverket.se. 

Skaffa ett EORI-nummer (Om du inte redan har ett)

EORI står för registrering och identifiering av ekonomiska operatörer. Ett EORI-nummer behövs för att importera eller exportera varor utanför EU, men om du för närvarande bara handlar inom EU är det troligt att du också behöver ett EORI-nummer för transporter till och från EU. Vi rekommenderar att dina företag registrerar sig för ett EORI-nummer så snart som möjligt på din tullverkets webbplats. Det är snabbt och gratis.

 

Skaffa momsregistrering

För försäljning till Storbritannien måste säljare vara momsregistrerade och deklarera moms för transporter med varor som har ett värde under 135 GBP. Tullklarering och tull- och skattebetalning för transporter över 135 GBP i värde tullklareras enligt dagens importprocesser. https://www.gov.uk/vat-registration/how-to-register

Samla in och tillhandahåll ytterligare data kring dina produkter och mottagare 
Efter den 31 december 2020 måste du tillhandahålla ytterligare information för alla EU-transporter om avsändaren, mottagaren och artiklarna du skickar:

• Varukod (även känd som HS-kod)
• Detaljerad produktbeskrivning
• Produktens värde
• Ursprungsland
• Ditt EORI-nummer
• Adress och telefonnummer till avsändaren
• Mottagarens adress, e-postadress och telefonnummer

Du kan börja samla in denna information nu, för att säkerställa att du är redo för ändringarna. Innan den 31 december 2020 kommer våra fraktplattformar att uppdateras så att denna information kan matas in.

 

Beskriv dina produkter korrekt och med varukoder

Som nämnts ovan måste du tillhandahålla varukoder för varje artikel du skickar. Varukoder (även kända som HS-koder) är ett internationellt standardiserat nummersystem, som används för att klassificera produkter som handlas. Denna information används av tulltjänstemän vid tulldeklareringsställen över hela världen tillsammans med varornas värde och ursprung för att beräkna de tullavgifter som ska betalas, så det är viktigt att du fyller i denna information korrekt.

Detta system tar bort problem i samband med beskrivningar som varierar från en avsändare till nästa samt språkbarriärer. Du måste dock inkludera en exakt och beskrivande produktbeskrivning, exakt värde och ursprungsland (kom ihåg att detta är tillverkarens land, inte varifrån det levereras).

De flesta e-handelsplattformar kommer nu att ha fält tillgängliga för att mata in denna information och överföra den till din fraktleverantör, tillsammans med mottagar- och avsändarinformation.

 

Kommunicera utvecklingen till dina kunder

Dina kunder kommer att förstå mer om effekterna av Brexit om du har kommunicerat detta till dem, dessa kan inkludera: 

• Förklara varför kostnader kan öka beroende på tull och skatt
• Varför leveranser kan ta längre tid medan tullavdelningarna anpassar sig till den ökade arbetsbelastningen
• Varför mer av deras personuppgifter krävs och hur dessa behandlas

 

Fraktar du för närvarande inte till Storbritannien?

Om Storbritannien för närvarande inte är en viktig marknad för ditt företag kan du ha missat en potentiell marknad. Storbritannien är den största e-handelsmarknaden i Europa och är mycket lukrativ för många internationella varumärken. Det kan finnas mer utmaningar när du handlar med Storbritannien från januari 2021, men det är ingen anledning att avfärda den marknaden. Kontakta oss för marknadsinformation och leveranslösningar i Storbritannien.

 

Asendia's praktiska approach till Brexit

brexit

 

Vad är status för Brexit?

Storbritannien lämnade EU, inklusive tullunionen den 1 januari 2020. Flera scenarion är fortfarande en möjlighet. Brexit, ingen Brexit eller en förlängning av tidsfristen. En förlängning ser dock osannolik ut i dagsläget.

 

Om det inte finns något tullavtal, vad skulle detta betyda för mina transporter?

Idag klassas Storbritannien som ett EU-land, så post, paket och expressföremål som skickas till Storbritannien från andra EU-länder kräver inga formella tulldeklarationer. Om det inte finns något tullavtal, kommer varuförsändelser via post-, paket- och expressdistributionskanalerna inte längre att omfattas av tullfrihet och kräver därför tulldeklarering.

 

Om det inte blir ett avtal?
Om Storbritannien lämnar EU utan överenskommelse, är den nuvarande vägledningen från HMRC den från 1 januari 2021:

• Samma regler kommer att gälla för EU-företag som exporterar till Storbritannien som till länder utanför EU
• Avskaffande av sändningslättnaden med lågt värde
• Säljaren kommer att krävas att registrera och redovisa moms (max £135 per sändning)*

* https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021


 

Hur kommer dessa förändringar att påverka min dagliga verksamhet?

Asendias uppfattning är att i händelse av ett BREXIT-avtal kommer UPU (Universal Postal Union) tullkonventioner att gälla kring varor för postförsändelser som skickas till EU på samma sätt som de gör för destinationer utanför EU. Sändningar till Storbritannien med paket- och expresstjänster måste också behandlas som andra leveranser utanför EU.

 

Vilka tulldokument behöver jag för leveranser av brittiska varor efter Brexit?

Du måste behandla leveranser från Storbritannien på samma sätt som du behandlar andra transporter utanför EU. Varor med ett kommersiellt värde som skickas via postkanalen (maximal vikt 2 kg) krävs en tulldeklaration CN22/23 (se exempel nedan). Om du skickar varor via en paket- eller expressleverantör kommer en kommersiell handelsfaktura att krävas.

 

Hur påverkar detta tryckt material (post och publikationer)?

För närvarande kräver inte tryckt material och publikationer (dvs. direktreklam, fakturor, dokument och tidskrifter) tulldeklarationer: CN22/23 när de skickas till en posttjänst i Storbritannien (förutom sålda böcker och artiklar, inklusive gåvor eller gratisprover). Vi är övertygade om att nuvarande portoregler kommer att förbli som de är idag när det gäller dessa utskick från EU och länder utanför EU efter Brexit. 

Men om ett alternativ till den nationella postoperatören används, måste dessa försändelser deklareras och export-/importtulldeklarering baseras på en kommersiell handelsfaktura, inklusive produktionskostnader för utskick och transportkostnader till partnern. Vi förväntar oss dock att dessa inte kommer att medföra tull/moms, men vi väntar på en bekräftelse från HMRC kring detta.

Du måste göra en tulldeklaration i form av antingen:
CN 22-varor med högst värde av £270, eller CN 23-varor med ett värde av £270

Samt information gällande:
• EORI-säljare
• Varubeskrivning
• HS-kod
• Värde
• Vikt
• Ursprungsland


CN22 Deklarationsformulär:

cn22

 

CN23 Deklarationsformulär:

cn23

 

Sammanfattning av dokument gällande varor
Från Till Före Brexit-dokumentation krävs Efter Brexit-dokumentation krävs
EU EU Krävs ej Krävs ej
EU Icke EU CN22/CN23 CN22/CN23 (UK)
Icke EU EU CN22/CN23 CN22/CN23
UK EU Krävs ej CN22/CN23
UK Icke EU CN22/CN23 CN22/CN23
 
Sammanfattning av dokument gällande paket och distribution
Från Till Före Brexit-dokumentation krävs Efter Brexit-dokumentation krävs
EU EU Krävs ej Krävs ej
EU Icke EU Kommersiell faktura Kommersiell faktura (UK)
Icke EU EU Kommersiell faktura Kommersiell faktura
UK EU Krävs ej Kommersiell faktura
UK Icke EU Kommersiell faktura Kommersiell faktura

 

* Dessa tabeller är för varor med värde under £1000

 

Naturligtvis tillhandahålls denna information som en guide och kan ändras beroende på resultatet av BREXIT-förhandlingarna. Asendia fortsätter att övervaka denna situation noga. Under tiden tror vi att lösningarna som erbjuds ovan säkerställer att varor och tryckt material kommer fortsätta att fraktas snabbt och säkert till de 27 återstående EU-länderna.

 

Vilken inverkan kommer BREXIT att ha på Asendias godstjänster och hur förbereder vi oss? 

För våra godstjänster (standardvaror, fullspårade varor och landspårade varor) måste varje artikel inneha formulär: CN22 eller CN23. Transportvägen för dessa paket förblir oförändrad, förutom att de går genom Royal Mails tullkontor i Storbritannien innan de släpps för leverans. 

För premiumvaror arbetar vi med möjligheten att leverera paket till Storbritannien via en brittisk tullmäklare. Vi kommer att ha alternativ att samla in alla skatter och avgifter från handlaren i landet vid import, eller så kan de debiteras tillbaka till avsändaren i exportlandet.

S10-streckkoder/ITMATT-krav
För att följa framtida ändringar i regleringen och uppleva enklare tullklarering samt importprocesser (vilket leder till snabbare leveranstider), bör du förbereda varje paket med en unik S10-streckkod och ge elektronisk tullrådgivning till postoperatören (ITMATT). Detta inkluderar varor som skickas av vår standardvarutjänst.

Blir det förändringar i leveranstiderna?
Som du kanske har sett i nyheterna förväntas förseningar vid gränsen mellan Storbritannien och EU. Men med en testad process och beredskapsrutter försöker vi minimera förseningar. Detta inkluderar olika alternativ för alternativa fraktrutter från Europa i händelse av betydande förseningar i vissa hamnar. Det kan förekomma vissa ändringar i transittiderna, beroende på rutten, och vi kommer att övervaka den noga.

Hur ser det ut gällande kostnader?
Det kommer att tillkomma extra kostnader för tullhantering för Premium Goods-tjänster, men vi arbetar tätt med våra partners för att minimera dessa.

Lageralternativ i Storbritannien

För alla kunder med värdefulla varor som vill utforska lagrings-, kompletterings- och distributionslösningar från Storbritannien kommer Asendia att kunna konsultera och hjälpa dig.

Asendia har ett 100 000 kvm stort packningslager norr om London som uppfyller ett brett utbud av produkter för e-handlare samt varumärken, från kläder och skönhetsprodukter till konsumentelektronik och böcker. 

Asendia har också packningslagerkapacitet i Singapore, Italien, USA, Australien och Nya Zeeland. För vissa kunder kan det hända att det inte är kommersiellt möjligt att använda ett dubbelt lagerupplägg, men för andra kan det vara värt att utforska.

 


New call-to-action

 

6 January, 2021

Låt oss introducera e-PAQ – en ny distributionstjänst för internationell…

I januari 2021 lanserade Asendia en global e-handelslösning - e-PAQ by Asendia - för att hjälpa online retailers som vill öka sin försäljning över hela…

28 December, 2020

Allt du någonsin behöver veta inför Brexit

Du har antagligen spenderat många månader på att förbereda ditt företag för Brexit, men vi tänkte ändå dela med oss av en snabb checklista till dig.

7 December, 2020

Benelux 2020: Ecommerce Country Report, published by RetailX in…

In partnership with Asendia, RetailX has published the Benelux 2020: Ecommerce Country Report, an in-depth analysis of this fast-growing market.

By way…